قیمت جدید نوار تیپ قطره ای

با مراجعه به فروشگاه های اینترنتی می توانیم در مورد مشخصات نوار تیپ های قطره ای به خصوص قیمت جدید شان اطلاعات کافی کسب نماییم.
پرکاربرد ترین نوع نوار تیپ در بازار های ایرانی نوار تیپ های قطرزه ای هستند که نسبت به نوار تیپ های بارانی و مه پاش پرفروش تر می باشند. این نوار تیپ ها اغلب برای آبیاری هایی که با وضعیت آبی خوبی رو به رو نیستند استفاده می شودو معمولا با قیمت جدیدی قابل خریداری می باشند.