قیمت روز لوله قطره چکان دار درجه ۱

لوله های قطره چکان دار در انواع درجه های مختلف ۱ و ۲ ساخته می شوند که قیمت روز آنها بستگی به نرخ های خرید مواد اولیه دارد.
آنچه که قیمت نهایی یک محصول مانند لوله قطره چکان دار درجه ۱ را تعیین می کند، نرخ مواد اولیه به کار رفته در تولید آن می باشد. در صورتی که این مواد با قیمت ارزان تری تهیه شوند، محصول نهایی نیز به همان نسبت دارای بهای روز کمتر و مقرون به صرفه تری خواهد بود.