قیمت روز لوله پلی اتیلن ۵ لایه

آخرین قیمت روز انواع لوله پلی اتیلن ۵ لایه در کشور چقدر تعیین شده است؟ آیا لوله پلی اتیلن ۵ لایه از خمش بیشتری در هنگام اتصال برخوردار می باشد؟
لوله پلی اتیلن ۵ لایه از دیگر نمونه های پرکاربرد در کشور به شمار می رود که به مصارف متعددی می رسد. از جمله ویژگی های مهم انواع لوله پلی اتیلن ۵ لایه آن است که از خمش بیشتر و بالاتری برخوردار بوده و در هنگام اتصال به قطعات دیگر نیاز به صرف وقت و انرژی زیادی نخواهد داشت.