قیمت روز نوار آبیاری پلی اتیلن

قیمت روز نوار آبیاری پلی اتیلن را عوامل گوناگونی تعیین می کنند و عموما هر چه جنس نوار ها مرغوب تر باشد نوار ها با قیمت روز بالاتری به فروش می رسند.
نوار آبیاری های پلی اتیلن نوار هایی معروف در میان کشاورزان هستند که معمولا آبیاری را به صورت قطره ای انجام می دهند. این نوار ها با توجه به تنوع و گوناگونی که دارند برای گیاهان مختلفی کارایی دارند و به همین سبب مشتریان باید دقت کنند آن ها را بر اساس قیمت روز و مصوبی خریداری کنند.