قیمت روز نوار تیپ ضد رسوب

قیمت روز نوار تیپ ضد رسوب در فروشگاه ها و وب سایت های اینترنتی به نمایش گذاشته می شوند و خرید و فروش آن ها را تسهیل می بخشد.
روند کاری نوار تیپ ها به گونه ای است که آب را تحت فشار بسیار کم به پای گیاه می رساند و به همین سبب احتمال رسوب در آن ها زیاد می باشد. در این میان نوار هایی در کارخانه ها تولید می شوند که به آن ها نوار تیپ ضر رسوب می گویند. این نوار ها دارای قیمت روز مشخص شده ای هستند.