قیمت سیستم آبیاری هوشمند گلخانه

آبیاری گیاهان گلخانه به کمک سیستم های خاصی از قبیل هوشمند صورت می گیرد که در لوله های آبیاری و قیمت های مختلف عرضه می شود.

یکی از روش های مدیریت میزان مصرف آب در مناطق کم باران، استفاده از دستگاه های هوشمند شیرآلات آبیاری گیاهان موجود در گلخانه می باشد.

حسگر های مختلفی که در نوار تیپ دستگاه ها تعبیه شده، دارای عملکرد های گوناگونی می باشند و به همین دلیل با سیستم ها و قیمت های متنوعی نیز عرضه می شوند.