قیمت هر کیلو لوله فلزی فاضلاب

لوله های فلزی فاضلاب بر اساس کیلو اندازه گیری می شوند و با قیمت های مشخصی که بر اساس ویژگی های لوله تعیین می گردد به فروش می رسند.
لوله های فلزی از جمله لوله هایی هستند که در انتقال فاضلاب و آب های سطحی کارایی زیادی دارند. این لوله ها با توجه به اینچی که دارند در انتقال سیالات کم و زیاد به کار می روند و مشتریان می توانند بر اساس کیلو با قیمت های مختلفی خریداری کنند و مورد کاربری قرار دهند.