لیست قیمت لوله فلزی فاضلاب

لوله های فلزی به کار رفته در فاضلاب های خانگی و صنعتی از فلزاتی همچون چدن ساخته می شوند که قیمت آنها به صورت لیستی تهیه می شود.
می توان از انواع فلزات که لیست قیمت متفاوتی دارند برای ساخت لوله های فلزی فاضلاب ها استفاده نمود. به عنوان مثال لوله های چدنی دارای قیمت ارزان تری در مقایسه با لوله های آهنی یا فولادی بوده و اگر مسئله قیمت مهم نباشد، در مقابل نوع فولادی آن سبک تر می باشد.