لیست قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ

برای آگاهی از قیمت لوله های پنج لایه سوپر پایپ می توان به لیست آن مراجعه نمود و در کنار آن، نام انواع محصولات دیگر را نیز مشاهده نمود.
پنج لایه بودن لوله ها موجب افزایش قیمت آنها در لیست های موجود می شود. این ضخامت برای لوله کشی های آب تحت فشار قوی به کار می رود. سوپر پایپ نام برندی در زمینه تولید این محصولات می باشد که انواع لوله ها را با ضخامت ها و قطر های مختلف به بازار عرضه می کند.