لیست قیمت نوار تیپ درزگیر

بر اساس سطح کیفی و نوع نوار تیپ درزگیر این ابزار ها دارای لیست قیمتی متفاوتی هستند و در اختیار خریداران قرار می گیرند.
نوار تیپ های درزگیر در انواع چسب دار ساده و چسبی نخ دار وارد بازار ها می شوند و مشتریان با توجه به نظر خود آن ها را خریداری می کنند. این نوار ها همان طور که از نام شان مشخص است به عنوان درزگیر مورد استفاده قرار می گیرند و بر اساس لیست قیمتی مشخصی خریداری می شوند.