مرکز خرید تجهیزات آبیاری درجه یک گلخانه

مراکز خریدی که در اکثر نقاط ایران وجود دارد روند معاملاتی تجهیزات آبیاری درجه یک گلخانه را پیش می برند و سبب افزایش میزان فروش می شوند.
تجهیزات آبیاری که در گلخانه ها استفاده می شوند در درجه های کیفی مختلفی وارد بازار ها می شوند و پرفروش ترین آن ها تجهیزات آبیاری درجه یک هستند. این تجهیزات بعد از این که تولید می شوند وارد مراکز خرید ایرانی می شوند تا به طور عمده و کلی در ایران داد و ستد شوند.