مرکز خرید لوله استیل بدون درز

لوله استیل بدون درز یا بدون جوش را می توان از مرکز خرید آن تهیه نمود. این اصطلاح برای زمانی کاربرد دارد که این فلزات جوش داده نمی شوند.
بدون درز و درز دار دو نوع اصطلاحی است که در صنعت مربوط به تولید انواع لوله فلزی از قبیل استیل کاربرد دارد. در واقع زمانی که فلزات مورد نظر به کمک دستگاه های جوش به هم متصل می شوند، واژه درز برای آنها به کار می رود. پس از عمل جوشکاری، محصول مورد نظر آبکاری شده و به مرکز خرید منتقل می شود.