مرکز خرید نوار آبیاری بارانی

نوار آبیاری بارانی را می توان از مرکز خرید ویژه توزیع آن به سادگی تهیه نمود. با کمک این دسته از نوارها می توان از اتلاف آب نیز جلوگیری نمود.
از آنجایی که یکی از مشکلات حال حاضر کشاورزان، کمبود بارش و سیراب نمودن نهال و کشت های آن ها می باشد؛ سیستم های جدیدی برای آبیاری در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به نوار آبیاری بارانی اشاره نمود. با کمک نوار آبیاری بارانی می توان به سادگی سطح بیشتر و بالاتری از مزارع را تحت پوشش قرار داد.