مرکز خرید نوار تیپ دو لایه

مرکز خرید نوار تیپ دو لایه نوار ها را برای این که بتوانند با قیمت مناسبی تهیه کنند خرید عمده خود را از درب کارخانه به صورت مستقیم انجام می دهند.
نوار تیپ ها که برای انجام آبیاری قطره ای به کار می روند از نظر تعداد لایه های تشکیل دهنده با همدیگر متفاوت می باشند و نمونه پر فروش این نوار ها نوار تیپ دو لایه است که مزیت ذکر شده سبب افزایش طول عمر آن ها می شود. این نوار ها بیشتر از طریق مراکز فروش معامله می شوند.