مرکز خرید نوار تیپ پلی اتیلن

مرکز خرید نوار تیپ پلی اتیلن نوار ها را از کارخانه های تولیدی به صورت مستقیم خریداری می کنند و در بازار ها به طور عمده به فروش می گذارند.
در میان انواع مختلف نوار تیپ ها که در مراکز خرید ارائه می گردند نوار تیپ پلی اتیلن بیشتر توانسته مشتری به خود جذب کند و دلیل این امر وجود مزیت های بسیار در آن ها در عین ارزان قیمت بودن شان. روش نصب این نوار ها در زمین ها بسیار آسان است و حتی در زمین های بدون تسطیح مورد استفاده قرار می گیرند.