مرکز خرید نوار تیپ کشاورزی

مصرف کنندگان و متقاضیان انواع نوار های تیپ کشاورزی می‌توانند با مراجعه به مراکز خرید و فروش آن اقدام به سفارش عمده کنند.
نوار آبیاری تیپ برای آبیاری کشت های زیر سطحی و روی سطحی با فاصله عمق های کم بسیار مفید می باشند. برای آبیاری کشت های زیر سطحی با عمق زیاد از نوار های آبیاری پلی اتیلن استفاده می‌کنند که این نوارها برعکس نوارهای تیپ جنسی سخت و مسطح دارند. که شما برای مشاهده محصولات متنوع این نوارها می‌توانید به مراکز خرید و فروش آن مراجعه کنید.