مرکز صادرات اتصالات لوله فولادی

مرکز صادرات اتصالات لوله فولادی در شهر های بزرگ ایران وجود دارد و در جهت اعمال صادرات این اتصالات فعالیت های گسترد ای را انجام می دهند.
فولاد جنسی است بسیار محکم و مقاوم که در برخی از کارخانه های تولیدی به عنوان ماده اولیه برای تولید اتصالات لوله به کار می روند. اتصالات لوله مذکور معمولا به صورت توکار استفاده می شوند و انشعاباتی را برای لوله ها ایجاد می کنند. اتصالات لوله فولادی از طریق مراکز صادراتی مختلفی مورد داد و ستد قرار می گیرند.