مرکز عمده فروشی نوار تیپ بارانی

شما برای حمایت از تولید کنندگان داخلی انواع نوارهای تیپ بارانی می‌توانید به مراکز خرید و فروش عمده آن‌ها مراجعه کنید.
امروزه در کشور جهت توسعه دادن مزارع و زمین‌های کشاورزی به سیستم‌ آبیاری قطره‌ای و بارانی باعث شده که تولید کنندگان نوارهای آبیاری به تولید و طراحی انواع نوارهای آبیاری در جنس های نرم مانند نوار واترتیپ و در جنس های سخت مانند نوار شیلنگی اقدام کنند. که شما این نوارها را در عمده فروشی ها می توانید مشاهده کنید.