مرکز عمده فروشی نوار تیپ کره ای

مرکز عمده فروشی نوار تیپ کره ای در اکثر شهر های کوچک و بزرگ ایران وجود دارد و نوار ها را به صورت حضوری به فروش می رسانند.
طرحی دیگر از نوار تیپ هایی که درذ کارخانه های تولیدی ایرانی تدارک دیده می شوند نوار تیپ های کره ای هستند. این نوار تایپ ها از جنس مواد پلیمری ساخته می شوند که این جنس از چسبیدن جلبک و رسوبات به نوار پیشگیری می کند. این نوار ها اغلب از طریق عمده فروشی ها معامله می شوند.