مرکز فروش تجهیزات آبیاری دریپ

تجهیزات آبیاری دریپ به روش های مختلفی به فروش می رسند و یکی از روش های رایج به وسیله مراکز فروش در شهر های ایران اعمال می گردد.
گونه ای دیگر از تجهیزات آبیاری که در زمین های کشاورزی و فضا های سبز استفاده می شوند تجهیزات آبیاری دریپ هستند. انواع و اقسام این تجهیزات آبیاری را می توان در فروشگاه های اینترنتی و مراکز فروش جست و جو کرد و به صورت جزیی و کلی خریداری نمود و مورد کاربری قرار داد.