مرکز فروش لوله آب تک لایه

لوله های آب تک لایه دارای ضخامت کمتری بوده و در مرکز فروش آن عرضه می شوند. فولاد گالوانیزه از فلزاتی است که برای ساخت این مواد به کار می رود.
تک لایه یا چند لایه بودن لوله های آّب باعث ایجاد ضخامت های مختلفی از آن می شود که در مکان های گوناگون کاربرد دارند. در مرکز فروش این لوازم انواع تهیه شده آنها از فولاد گالوانیزه نیز وجود دارد که به کمک فلز روی آبکاری می شود و مقاومت و تحمل آنها افزایش می یابد.