مرکز فروش نوار آبیاری پی وی سی

نوار های آبیاری پی وی سی بعد از این که برای فروش آماده می شوند وارد مراکز فروش بزرگی می شوند تا به طور عمده به فروش گذاشته شوند.
جنس پی وی سی جنسی بسیار عالی است که در تولید نوار های آبیاری بسیار به کار می روند. نوار های آبیاری پی وی سی معمولا برای کشت گیاهانی چون گوجه فرنگی، خریزه، ذرت و هندوانه که به صورت ردیفی کشت می شوند کارایی زیادی دارند و بیشتر از طریق مراکز فروش معامله می شوند.