مرکز فروش نوار تیپ درزگیر

مرکز فروش نوار تیپ درزگیر در اکثر نقاط ایران وجود دارد و معمولا خرید و فروش لوازم آبیاری را به طور عمده در بازار های شهری انجام می دهند.

نوار تیپ های درزگیر نوعی دیگر از نوار ها هستند که به عنوان عایق حرارتی مورد استفاده قرار می گیرند و در نمونه های ساده چسبدار و چسبدار نخدار وارد بازار ها می شوند و اغلب مشتریانی که برای خرید این لوله های آبیاری ترجیح می دهند به مراکز فروش مختلف در سطح شهر ها مراجعه کنند.