مرکز فروش نوار تیپ درز دار

مرکز فروش نوار تیپ درزدار در اکثر شهر های ایران وجود دارد که کار خرید و فروش را به طور عمده و تنظیم شده ای در بازار ها انجام می دهند.
نوار تیپ هایی که از کارخانه های تولیدی وارد بازار های ایرانی می شوند در دو نوع پلاک دار و درز دار هستند که با همدیگر تفاوت زیادی دارند. نوار تیپ های درز دار دارای مسیری زیگزاگی شکل در روی لوله می باشد که از همین طریق گیاه آبیاری می شود. این نوار ها از طریق مراکز فروش مورد داد و ستد قرار می گیرند.