مرکز فروش نوار تیپ پلاک دار ایرانی

مرکز فروش نوار تیپ پلاک دار ایرانی بیشتر معاملات خود را به طور عمده انجام می دهند و معمولا مشتریان این مراکز فروشگاه داران می باشند.
نوار تیپ هایی که در کارخانه های تولیدی ایرانی ساخته می شوند در سه نوع درزدار، بدون درز و پلاک دار هستند که هر کدام از آن ها به نوبه خود دارای کارایی خاصی هستند. نوار تیپ های پلاک دار ایرانی علاوه بر فروش اینترنتی از طریق مراکز فروش در اختیار کشاورزان قرار می گیرند.