مرکز فروش نوار تیپ پلاک دار

مرکز فروش نوار تیپ پلاک دار در کدام شهر های ایران مشغول به فعالیت می باشند؟ نوار تیپ پلاک دار دارای چه ویژگی هایی هستند؟
در میان انواع و اقسام تجهیزات کشاورزی نوار تیپ های پلاک دار هستند که به طور سر سخت از هدر رفت آب جلوگیری می کند و برای صرفه جویی مورد استفاده قرار می گیرند. این نوار تیپ ها با وجود قطره چکان ها کار را برای کشاورزان بسیار آسان کرده و اکثرا در مراکز فروش در خدمت مشتریان قرار می گیرند.