مرکز لوله هوای فشرده

برای انتقال هوای فشرده از لوله های مخصوصی استفاده می شود که در مرکز آن به فروش می رسد. این فعالیت ها به کمک آخرین تکنولوژی های موجود صورت می گیرد.
انتقال هوای فشرده به کمک لوله های مخصوصی صورت می گیرد که در مرکز فروش آن قابل تهیه می باشد. کارخانجات تولید کننده این محصولات، انواع کالا های دیگر را نیز مانند شیر های فشار شکن و دیافراگمی، لوله های داربستی و اسپیرال را نیز تولید نموده و سپس به مرکز پخش ارسال می کنند.