مرکز لوله پلی اتیلن قطره ای

مرکز خرید و فروش انواع لوله پلی اتیلن قطره ای در کجا واقع شده است؟ لوله پلی اتیلن قطره ای به چه شکلی تولید و عرضه می گردد؟
همانگونه که اطلاع دارید، از کاربردهای مهم لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشار یا قطره ای است. در این مدل از آبیاری، لوله پلی اتیلن آب را با حجم کمی به بیرون پرتاب می کند که صرفه جویی در آب را نیز در پی دارد. از طرف دیگر لوله پلی اتیلن قطره ای از اشعه ماوراء بنفش و مضر خورشید محافظت می نماید.