مرکز لوله گالوانیزه گلخانه ای

لوله های گالوانیزه که برای مصارف گلخانه ای و انتقال آب به گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند، در مرکز فروش آن در انواع سایز ها وجود دارد.
یکی از مصارف لوله های گالوانیزه فولادی یا آهنی، فضای گلخانه ای می باشد. در این مرکز ها امروزه میوه و گیاهان زیادی پرورش داده می شوند که از آن جمله می توان به آلویه ورا، صیفی جاتی مانند خیار و گوجه، و گل های زینتی اشاره نمود. این فضا باید دارای دما و شرایط کنترل شده ای باشند.