نمایندگی تجهیزات آبیاری درجه یک ایران

تجهیزات آبیاری درجه یک ایران به روش های مختلفی پخش می شوند و نقش اصلی را در پخش معمولا نمایندگی های فروش انجام می دهند.
تجهیزات آبیاری مورد استفاده کشاورزان ایرانی بسته به مواد اولیه ای که در تولید آن ها استفاده می شود در درجه های کیفی مختلفی هستند. نمونه ای پرطرفدار از این تجهیزات تجهیزات آبیاری درجه یک هستند که معمولا در شهر های مختلف ایران نمایندگی هایی بزرگ را به خود اختصاص داده اند.