نمایندگی فروش اتصالات لوله گالوانیزه

نمایندگی های فروش اتصالات لوله کاروگیت گالوانیزه در اکثر شهر های ایران فعال هستند و ارائه خدمات می کنند تا به امر فروش آن ها کمک کرده باشند.

اتصالات لوله گالوانیزه از جنس ورق گالوانیزه تولید می شوند که از نمونه ورق های مرغوب و پر طرف دار می باشند. این لوله گالوانیزه غالبا در عبور جریانات آب های گرم و سرد در لوله های مختلفی به کار می روند و مشتریانی که تمایل به خرید آن ها را دارند می توانند به نمایندگی های فروش مراجعه کنند.