نمایندگی فروش عمده تجهیزات آبیاری قطره ای ثقلی

نمایندگی فروش عمده تجهیزات آبیاری قطره ای ثقلی در اقصی نقاط ایران مشغول به انجام وظیفه هستند و معمولا فروشگاه داران برای خرید به آن ها مراجعه می کنند.
از جمله روش های آبیاری مورد استقبال کاورزان روش آبیاری ثقلی است که با کمک نیروی ثقلی انجام می شود. این روش آبیاری معمولا به صورت قطره ای و با کمک تجهیزات آبیاری خاص خود انجام می شوند و به منظور فروش بهتر و سوددهی بیشتر در بازار ها از طریق نمایندگی ها پخش می شوند.