نمایندگی فروش لوله چهار اینچ جوشی

نمایندگی فروش لوله چهار اینچ جوشی در اکثر شهر های ایران وجود دارد و معمولا کار پخش را افزایش می دهند تا میزان فروش بالا برود.
لوله همان طور که مستحضر هستید تیوب هایی توخالی هستند که برای انتقال محصولاتی چون آب گاز و پودر به کار می روند. این تیوب ها بر اساس اینچ اندازه گیری می شوند و غالبا با جنس های مختلفی ارائه می گردند. لوله چهار اینچ جوشی نمونه بارز این لوله ها است که از طریق نمایندگی ها به فروش می رسند.