نمایندگی فروش نوار آبیاری شیلنگی

نمایندگی های فروش نوار آبیاری شیلنگی در اقصی نقاط ایران وجود دارند و معمولا کار پخش را به طور تنظیم شده ای در بازار های ایرانی انجام می دهند.
نمونه ای دیگر از نوار های آبیاری نوار های آبیاری شیلنگی هستند که معمولا شیلنگ آن ها از جنس های مختلفی تولید می شوند و آبیاری را به طور تنظیم شده ای اعمال می کنند. نوار های آبیاری شیلنگی با بازار فروش عالی که دارند از طریق نمایندگی های فروش در بازار ها پخش می شوند.