نمایندگی فروش نوار تیپ بن دریپ

نمایندگی های فروش نوار تیپ بن دریپ این نوار ها را برای ایجاد معاملاتی بهتر به طور عمده در بازار ها پخش و توزیع می کنند.
نوار تیپ های بن دریپ نوار هایی پرفروش در بازار ها هستند که معمولا در کارخانه ها از جنس p.p ساخته می شوند. این نوار ها با جنس عالی که دارند در برابر انقباض و انبساط جریان آب مقاوم هستند و ویژگی ذکر شده سبب ایجاد بازار فروشی عالی در بازار ها شده و از طریق نمایندگی ها پخش می شوند.