نمایندگی لوله فلزی بزرگ

لوله های فلزی بزرگ دارای کاربرد های زیادی در صنایع مختلفی از قبیل آب، برق و گاز و پتروشیمی می باشند که در نمایندگی ها می توان آنها را تهیه نمود.
صنایع گاز، پتروشیمی، نفت، و فاضلاب از جمله صنعت های مرتبط با لوله های فلزی می باشند. اندازه لوله های به کار رفته به این منظور بزرگ می باشد و بسته به کارکرد در ضخامت های مختلف ساخته می شوند. نوع چدنی این اجناس نیز ساخته می شود که از قیمت مناسبی در نمایندگی های آن برخوردار می باشد.