نمایندگی لوله مس ثقفی

شرکت تولیدی لوله گالوانیزه مس برادران ثقفی برای پخش بهتر و افزایش سود دهی خود در شهر های مختلف ایران نمایندگی هایی بزرگ را ایجاد می کنند.

همان طور که قبلا هم گفته شد لوله های مسی در شرکت های تولیدی مختلفی ساخته می شوند و نمونه ای از این شرکت ها شرکت تولایدی لوله کاروگیت مس برادران ثقفی می باشد.

این شرکت های تولیدی انواع و اقسام لوله پلیکا مسی را تولید و از طریق نمایندگی ها در بازار ها به طور تنظیم شده ای پخش می کنند.