نمایندگی لوله هوای فشرده

کار پخش لوله های هوای فشرده را معمولا نمایندگی های فروش مختلفی انجام می دهند و این نمایندگی ها می دانند که این معاملات چه سود هایی به دنبال دارند.
لوله هایی که برای انقال هوای فشرده به کار می روند معمولا با خاصیت انعطاف پذیری تولید می شوند که غالبا به آن ها عنوان لوله فلکسیبل را می دهند. این لوله ها هوای فشرده را به محیط های بیرونی منتقل می کنند و لازم به ذکر است که این لوله ها از طریق خدمات نمایندگی ها به فروش می رسند.