نمایندگی نوار آبیاری دریپر دار پلی اتیلن

تولید کنندگان نوارهای آبیاری دریپر دار پلی اتیلن در کشور بسیار زیاد میباشند که اکثر آن ها نمایندگی به ثبت رسانده اند تا بتوانند به مشتریان با قیمت های مناسب و ارزان انواع آن را عرضه نمایند.
نوارهای آبیاری دریپر دار پلی اتیلن، محصولی مناسبی برای پرورش مناسب محصولات کشاورزی باغبان ها و کشاورزان میباشد. در روش آّبیاری قطره ای و با استفاده از نوار های آبیاری دریپر دار پلی اتیلن از رویش علف های هرز در اطراف محصولات کشاورزی جلوگیری می نماید. جهت خرید انواع باکیفیت این نوار ها از نمایندگی های مجاز و اصلی محصولات پلی اتیلن اقدام نمایید.