واردات تجهیزات آبیاری باغچه مه پاش

واردات تجهیزات آبیاری باغچه مه پاش به کشور های خارجی بسیار زیاد است و سود هایی کلان را وارد چرخه اقتصادی کشورمان می کنند.
از جمله تجهیزات آبیاری که علاوه بر فروش در داخل کشور نظر بازار های خارجی را به خود جلب کرده است تجهیزات آبیاری باغچه مه پاش هستند که از نظر کیفی زبان زد می باشند. این تجهیزات معمولا از طریق واردات عمده در کشور های خارجی به فروش می رسند و بازار فروشی عالی را برای خود رقم می زنند.