واردات لوله لی اتیلن تحت فشار

لوله های پلی اتیلن تحت فشار معمولا از کشور های خارجی مختلفی از طریق واردات در بازار های شهری و اینترنتی ما به فروش می رسند.
در کشور ایران کارخانه های تولیدی بسیاری وجود دارد که انواع و اقسام لوله های پلی اتیلنی را تولید می کنند و نمونه ای از این لوله ها لوله پلی اتیلنی تحت فشار می باشد. علاوه بر تولیدات داخل این لوله ها از کشور های خارجی نیز وارد خاک ایران می شوند تا نیاز مشتریان را مرتفع سازند.