واردات لوله پلی اتیلن زهکش

واردات لوله پلی اتیلن زهکش در بازار های ایرانی به طور عمده انجام می شود و شرکت های تولیدی مختلفی این فعالیت ها را انجام می دهند.
لوله های زهکش لوله هایی هستند که آب های سطحی اضافی را از زمین زراعی خارج می کنند. این لوله ها از جنس های مختلفی وارد بازار ها می شوند که نمونه پرفروش شان جنی پلی اتیلن می باشد. لوله های پلی اتیلن زهکش غالبا از طریق واردات در کشور ایران ارائه می گردند.