پخش انواع نوار آبیاری قطره ای

انواع و اقسام نوار آبیاری قطره ای با توجه به مزیت هایی که دارند با سیل عظیم مشتریان رو به رو هستند و معمولا به طور عمده پخش می شوند.
بهترین نوع نوار آبیاری که مورد استقبال مشتریان قرار می گیرند نوار آبیاری قطره ای می باشد که معمولا برای کشت صیفی جات روانه بازار ها می شوند. این نوار های آبیاری به منظور مبارزه با بحران کمبود آب برای فروش حاضر می شوند و در بازار ها از طریق نمایندگی ها پخش می شوند.