پخش انواع نوار آبیاری گلخانه

تولید و پخش انواع نوار آبیاری مخصوص گلخانه توسط کدام نمایندگان به صورت کلی و جزیی انجام می گیرد؟ نوار آبیاری گلخانه را چگونه باید به کار گرفت؟
اگر به محیط های گلخانه ای سر زده باشید، به خوبی می توانید نوار آبیاری را در بین گل و گیاهان مشاهده نمایید که به شیوه ای نوین و بهینه به تغذیه و تقویت ریشه آن ها می پردازند. نوار آبیاری گلخانه غالبا از شفافیت و روشنی بالایی برخوردار بوده و به راحتی می توان قطرات آبی که از آن می چکد را مشاهده نمود.