پخش انواع نوار تیپ بارانی

انواع و اقسام نوار تیپ های بارانی در شهر های گوناگون ایران به طور عمده پخش می شوند و معمولا پخش نوار تیپ به وسیله بنکدران اعمال می شود.

شیوه ای دیگر از آبیاری نوار تیپ ها روش بارانی است که مورد توجه برخی کشاورزان قرار نی گیرند. این لوله های آبیاری علاوه بر مرطوب نگه داشتن ریشه گیاه محیط اطراف را نیز شاداب نگه می دارد که موارد ذکر شده خود مزیتی بسیار عالی می باشد و دلیلی بر پخش عمده این نوار ها در بازار است.