پخش انواع نوار تیپ خارجی

انواع نوار تیپ های خارجی بعد از این که توسط شرکت های بازرگلانی وارد ایران می شوند به طور عمده در میا بازار ها پخش می شوند.
نوار تیپ های خارجی با بهترین سطح کیفی ازطریق گمرک وارد ایران می شوند و لازم به ذکر است که شیوه آبیاری این نوار ها به صورت های مختلفی چون قطره ای، مه پاش و بارانی می باشد که هر کدام به نوبه خود دارای بازار فروش خاصی هستند و معمولا به طور عمده معامله می شوند