پخش انواع نوار تیپ درز دار

انواع مختلف نوار تیپ درزدار در بازار های ایرانی از طریق نمایندگی ها پخش می شوند تا به صورت تنظیم شده ای وارد بازار های فروش شوند.
در کنار نوار تیپ های پلاک دار نوار تیپ های درزدار هستند که آب را در حجم کم و به طور مستمر به پای گیاه می آورد و سبب می شود همیشه گیاه سیراب باشد. نوار تیپ های درزدار در بازار های ایرانی به منظور فروش بهتر به طور عمده پخش و توزیع می شوند تا در اختیار مشتریان قرار بگیرند.