پخش سیستم آبیاری هوشمند خانگی

سیستم های هوشمند آبیاری برای منازل خانگی و مصارف ساختمانی نیز تولید شده و پس از طی مراحل مختلف توسط مراکز پخش توزیع می شود.
سنسور های باد در سیستم های آبیاری هوشمند خانگی و منازل مسکونی برای زمانی است که میزان وزش باد شدید است. در واقع در این شرایط آبیاری گیاهان فایده ای ندارد چون باد موجب پراکندگی و پخش آبها می شود، البته این مورد برای فضا های باز و حیاط صدق می کند.