پخش سیستم آبیاری هوشمند فدک

یکی از برند های پخش و توزیع سیستم آبیاری هوشمند درختان و گیاهان فدک نام دارد. بخشی از این آبیاری مختص فضای سبز می باشد.
یکی از قابلیت های مهم سیستم های آبیاری هوشمند این است که می توان آنها را در هر زمینی با شرایط اقلیمی متفاوت به کار گرفت. دیگر توانایی مهم این تجهیزات، مصرف بهینه آب و صرفه جویی در مقدار آب به کار رفته می باشد که این موارد از سوی مراکز پخش فدک برای مشتریان توضیح داده می شود.