پخش عمده تجهیزات آبیاری بارانی قطره ای

پخش تجهیزات آبیاری بارانی قطره ای در کشور ایران غالبا به طور عمده انجام می گردد تا نیازهای مبرم بازار های ما بر طرف گردد.
با پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای امروز تجهیزات آبیاری نیز تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته اند. تجهیزات آبیاری که مراحل کار آن ها به صورت بارانی و قطره ای است در صرفه جویی آب تاثیر گذار بوده و همین امر سبب جذب مشتریان گشته و معمولا این تجهیزات از طریق نمایندگی ها پخش می شوند.